mome grafika

BA képzés

BA—

A tervezőgrafikus képzés programja az oktatásban a vizuális üzenetek tervezése és alkotása. A 3 éves alapfokozatot adó képzés a manuális, analóg és digitális álló- és mozgóképalkotásoknak egyaránt színtere. A szak képzési célja és feladata olyan grafikus tervezők képzése, akik a vizuális kultúrában sokoldalúan műveltek, általános, humán ismereteik és műveltségük alkalmassá teszi őket szellemi, eszmei tartalmak vizuális formában történő megjelenítésére. Felelősséget éreznek az általános vizuális kultúra terjesztéséért, színvonalának emeléséért. A képzés technikai célja a tervtől a komplett, kész grafikai munka minden fázisának alkotó megkomponálása (kép, tipográfia, hang, mozgás stb.) és a technikai kivitelezés elsajátítása sokszorosításra alkalmas minőségben (print, CD, hálózat). A képzés humán célja az intuíció és a tudatosság ötvözése a tervezésben, a hallgató szenzibilitásának és együttműködésének bekapcsolása a kiscsoportos műtermi tervezési munkába.

 

SHARE :