mome grafika

MA képzés

MA—

A tervezőgrafika MA képzési célja, hogy a végzett hallgatók tervezési feladataikat képesek legyenek a kommunikáció rendszerének összefüggésében értelmezni, a feladatok megoldására kreatív és innovatív javaslatokat tenni, magas szinten megtervezni. Szakmai és technológiai tudásuk birtokában az előbb említetteket végrehajtani és irányítani a feladatot megoldó csoportokat. Továbbá képesek saját tevékenységük kritikus értelmezésére és értékek kialakítására, kezdeményezésre és személyes felelősségük gyakorlására. A mesterképzési szakon végzettek ismerik a tervezőgrafika területén az információtervezés, a kommunikációtervezés, a tipográfiai kultúra, az interaktív mozgó grafika és egyéb képalkotási módok összefüggéseit. Ezen ismeretek birtokában megfelelő médiatudatossággal terveznek és járatosak az ehhez szükséges információk megszerzésében, adaptálásában és kreatív használatában. Az MA szakon végzett hallgatók alkalmasak a feladatmegoldó csoportok irányítására grafikai stúdiókban és ügynökségekben egyaránt. Az egyetemen történő MA képzési forma fejleszti a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyi adottságokat és készségeket: empátia, szenzibilitás, kreativitás, kezdeményező készség, döntéshozatali képesség, önálló tanulási képesség, együttműködő készség integrált feladatoknál, kritikai attitűd.

SHARE :